PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

Địa chỉ liên lạc

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

09/08/2019 08:13:53

Lãnh đạo phòng

1. Họ và tên: Lương Minh Tấn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.3829 336

DĐ: 0958363189

Email: tanlm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

Chuyên viên

1. Họ và tên:  Ông Tạ Quốc Huy

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.829 336

DĐ: 0988958808

Email: huytq@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

2. Họ và tên:  Ông Nguyễn Trường Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.829 336

DĐ: 0907370333

Email: giangnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

3. Họ và tên:  Bà Lê Thị Bích Liên

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.835 187

DĐ: 0919858079

Email: lienltb@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

 3. Họ và tên:  Bà Lâm Thị Thu Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.835 187

DĐ: 0908679312

Email: thaoltt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn


 

Số lượt truy cập

0738653
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech