PHÒNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ.

Địa chỉ liên lạc

PHÒNG LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM VÀ DẠY NGHỀ.

13/03/2019 07:50:29

Lãnh đạo Phòng

1. Họ và tên: Bà Trần Thị Thanh Nhàn

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.829 615

DĐ: 0908269666

Email: nhanttt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Bà Trần Thị Tuyết Nguyệt

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.822 462

DĐ: 0977133609

Email: nguyetttt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

3. Họ và tên: Ông Nguyễn Ngọc Thao

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.825 412

DĐ: 0915815316

Email: thaonn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

Chuyên viên

1. Họ và tên: Bà Lê Thị Phương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.822 462

DĐ: 0935169867

Email: thaoltp@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Ông Trương Ngọc Phụng

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.822 462

DĐ: 0918972683

Email: phungtn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

3. Họ và tên: Ông Nguyễn Ánh Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.822 462

DĐ: 0918259639

Email: hoana@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

4. Họ và tên: Ông Trần Minh Hải

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.825 412

DĐ: 0933917737

Email: haitm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

5. Họ và tên: Ông Phan Ngọc Trực

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.825 412

DĐ: 0934830931

Email: trucpn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn


 

Số lượt truy cập

0738666
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech