PHÒNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI.

Địa chỉ liên lạc

PHÒNG BẢO VỆ, CHĂM SÓC TRẺ EM VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI.

13/03/2019 07:51:11

Lãnh đạo Phòng

1. Họ và tên: Ông Lưu Quang Nhựt

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.835 744

DĐ: 0917813666

Email: nhutlq@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Ông Lê Nguên Vũ

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.832879

DĐ: 0983193545

Email: vuln@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

Chuyên viên

1. Họ và tên: Bà Huỳnh Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.832879

DĐ: 0905633297

Email: hienht@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Bà Lê Thị Thùy Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.832879

DĐ: 01634704700

Email: trinhltt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn


 

Số lượt truy cập

0738676
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech