THANH TRA SỞ.

Đơn vị trực thuộc

THANH TRA SỞ.

16/05/2019 07:36:54

Lãnh đạo phòng

1. Họ và tên: Ông Phạm Thái

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0252.3.821226

DĐ: 0906675975

Email: thaip@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Ông Nguyễn Công Biên

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

Điện thoại: 0252.3.832807

DĐ: 0933438598

Email: biennc@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

Chuyên viên

1. Họ và tên: Ông Thái Đồng Trung

Chức vụ: Thanh tra viên

Điện thoại: 0252.3.821226

DĐ: 0914811471

Email: trungtdsldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Ông Nguyễn Hữu Thái Hòa

Chức vụ: Thanh tra viên

Điện thoại: 0252.3.821226

DĐ: 0903164333

Email: hoanhtsldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên: Bà Lê Vũ Lương

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.832807

DĐ: 0917263365

Email: luonglvsldtbxh.binhthuan.gov.vn


 

Số lượt truy cập

0738654
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech