PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH.

Đơn vị trực thuộc

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH.

13/03/2019 07:52:02

Lãnh đạo phòng

1. Họ và tên:  Ông Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.821196

DĐ: 0903739971

Email: binhnt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên:  Ông Trần Ngọc Hoàn 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0252.3.821196

DĐ: 0919011934

Email: hoantn@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

Chuyên viên

1. Họ và tên:  Ông Lê Ngô Quang Huy 

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.821196

DĐ: 0932144636

Email: huylnq@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

2. Họ và tên:  Bà Phan Thị Thanh Thủy 

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.821196

DĐ: 0919218208

Email: thuyptt@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

 

3. Họ và tên:  Bà Nguyễn Thị Mai Thương 

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0252.3.821196

DĐ: 0919959000

Email: thuongntm@sldtbxh.binhthuan.gov.vn 

Số lượt truy cập

0738674
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech