Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
84/2019/QH14 14/06/2019

Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
79/2019/QH14 12/06/2019

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND tối cáo về việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cáo


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
81/2019/QH14 14/06/2019

Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
83/2019/QH14 14/06/2019

Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
76/2019/QH14 10/06/2019

Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
82/2019/QH14 14/06/2019

Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
75/2019/QH14 10/06/2019

Nghị quyết bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13, ngày 24/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
78/2019/QH14 11/06/2019

Nghị quyết về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
80/2019/QH14 14/06/2019

Nghị quyết gia nhập công ước số 98 của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền con người và thương lượng tập thể


Tệp đính kèm:  File kèm theo  
42/2019/QH14 14/06/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật kinh doanh bảo hiểm, luật sở hữu trí tuệ


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
44/2019/QH14 14/06/2019

Luật phòng chống tác hại của rượu, bia


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
41/2019/QH14 14/06/2019

Luật thi hành án hình sự


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
39/2019/QH14 13/06/2019

Luật đầu tư công


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
38/2019/QH14 13/06/2019

Luật quản lý thuế


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
40/2019/QH14 13/06/2019

Luật kiến trúc


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
43/2019/QH14 14/06/2019

Luật giáo dục


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
03/2019/TT-BGDĐT 18/03/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
29/2019/NĐ-CP 20/03/2019

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH KHOẢN 3 ĐIỀU 54 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG, VIỆC KÝ QUỸ VÀ DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
24/2019/NĐ-CP 05/03/2019

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI.


15/2019/NĐ-CP 01/02/2019

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech