Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/2019/TT-BLĐTBXH 24/05/2019

Thông tư bãi bỏ quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành


17/2018/TT-BLĐTBXH 17/10/2018

Quy định về tự kiểm tra việc tự thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp


38/2018/TT-BLĐTBXH 28/12/2018

Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp


05/2019/TT-BLĐTBXH 28/01/2019

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG MÁNG TRƯỢT DÙNG TRONG CÔNG TRÌNH VUI CHƠI CÔNG CỘNG


04/2019/TT-BLĐTBXH 21/01/2019

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA


02/2019/TT-BLĐTBXH 08/01/2019

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014.


Tệp đính kèm:  Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH  
01/2019/TT-BLĐTBXH 02/01/2019

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT DO HỘI ĐỒNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT THỰC HIỆN


47/QĐ-CTN 15/01/2018

Tặng quà cho đối tượng có công cách mạng nhân dịp tết Nguyên đáng Mậu Tuất năm 2018


Tệp đính kèm:  Files  
220/LĐTBXH-NCC 19/01/2018

Hướng dẫn tặng quà tết của Chủ tịch nước


Tệp đính kèm:  Files  
408/QD-LDTBXH 20/03/2017


Tệp đính kèm:  Files  
04/NCC-KHTC 04/01/2017

Hướng dẫn tặng quà tết Nguyên đán đinh dậu năm 2017


Tệp đính kèm:  Files  
25/2016/TT-BLĐTBXH 25/07/2016

Hướng dẫn xác định, quản lý đối tương tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4 điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế


Tệp đính kèm:  Files  
1057/QB-LBTBXH 08/12/2016

Phê duyệt đề án, tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016-2020


Tệp đính kèm:  File PDF  
1057/QB-LBTBXH 12/08/2016


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
36/2015/TT-BLĐTBXH 28/09/2015

Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
522/TB-TTLS 08/03/2016

Thông báo Về việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ


Tệp đính kèm:  File.PDF  
36/2015/TT-BLĐTBXH 28/09/2015

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công CM và con của họ


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 30/07/2013

Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số dự án của chương trình mục tiêu Quốc gia, việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 -2015


Tệp đính kèm:  Tệp đính kèm  
16/2014/TT-BLĐTBXH 30/07/2014

Hướng dẫn nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng


Tệp đính kèm:  16/2014/TT-BLĐTBXH  
11/2014/TT-BLĐTBXH 27/05/2014

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho 04 nhóm nghề Phám lau65t - Môi trường và Bảo vệ môi trường


Tệp đính kèm:  File đính kèm  

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech