Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
17/2018/TT-BLĐTBXH 17/10/2018

Quy định về tự kiểm tra việc tự thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp


76/TB-UBND 21/03/2019

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương


Tệp đính kèm:  Thông báo 76/TB-UBND ngày 21/03/2019  
62/TB-UBND 14/03/2019

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương


Tệp đính kèm:  Thông báo 62/TB-UBND ngày 14/03/2019  
24/2019/NĐ-CP 05/03/2019

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2011/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NUÔI CON NUÔI.


15/2019/NĐ-CP 01/02/2019

QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP


09/2019/NĐ-CP 24/01/2019

QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.


04/2019/NĐ-CP 11/01/2019

QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ.


03/2019/QĐ-TTg 15/01/2019

Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (chương trình 135) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020


57/UBND-TH 05/01/2019

Về việc thực hiện chi trả tiền lương , các khoản có tính chất lương tháng 0 2/201 9 trong thá ng 01/2019 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Tệp đính kèm:  Công văn 57/UBND-TH ngày 05/01/2019  
56/VP-KGVXNV 04/01/2019

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 51/2018/QĐ-TTg ngày 25/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


55/TB-UBND 04/03/2019

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương


Tệp đính kèm:  Thông báo 55/TB-UBND ngày 04/03/2019  
55/QĐ-UBND 07/01/2019

Về việc kinh phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài năm 2018 của Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp


53/QĐ-UBND 05/01/2019

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Bình Thuận


44/KH-UBND 04/01/2019

Triển khai thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 04/01/2019  
38/QĐ-UBND 04/01/2019

Về việc hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang, cán bộ thuộc UBND xã, phường, thị trấn và các đối tượng chính sách


37/QĐ-UBND 04/01/2019

Về việc chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.


36/TB-UBND 13/02/2019

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019


Tệp đính kèm:  Thông báo 36/TB-UBND ngày 13/02/2019  
36/QĐ-UBND 04/01/2019

Về việc trợ cấp mai táng phí.


35/TB-UBND 31/01/2019

Về việc triển khai các văn bản của Trung ương


Tệp đính kèm:  Thông báo 35/TB-UBND ngày 31/01/2019  
28/QĐ-UBND 03/01/2019

Về công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech