Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/2015/NĐ-CP 15/05/2015

Quy định chi tiết một số Điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
79/2015/NĐ-CP 14/09/2015

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
17/2015/TTLT- BYT-BLĐTBXH-BCA 09/07/2015

Quy định thẩm quyền, thũ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy


Tệp đính kèm:  files đính kèm  
12/2015/TT-BYT 28/05/2015

Hướng dẫn chi tiết một số điều của NĐ 96/2012/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
02/CT-TTg 25/01/2016

Tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công vối cách mạng


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
36/2015/TT-BLĐTBXH 28/09/2015

Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thực hiện ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công CM và con của họ


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
2625/QĐ-UBND 06/10/2015

Về việc Ban hành Quy trình lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Đính kèm  
49 /2015/QĐ-UBND 19/10/2015

Quy định chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ và các khoản chi phí đối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Tệp đính kèm:  Đính kèm  
BAO_BAO_QUY_I (phục vụ hội nghị ngày 27/3/2015) 27/03/2015


Tệp đính kèm:  File.doc  
34/2014/QĐ-TTg 30/05/2014


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
98/NQ-CP 26/12/2014

Nghị quyết tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
456-KH-UBND 02/12/2012

Tăng cường chỉ đạo chỉ đạo công tác phòng, chống kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
94/QĐ-UBND 01/09/2015

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB&XH


102/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH 30/07/2013

Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thực hiện một số dự án của chương trình mục tiêu Quốc gia, việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 -2015


Tệp đính kèm:  Tệp đính kèm  
16/2014/TT-BLĐTBXH 30/07/2014

Hướng dẫn nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công cách mạng


Tệp đính kèm:  16/2014/TT-BLĐTBXH  
11/2014/TT-BLĐTBXH 27/05/2014

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho 04 nhóm nghề Phám lau65t - Môi trường và Bảo vệ môi trường


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
11/2014/TT-BLĐTBXH 27/05/2014

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho 12 nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
10/2014/TT-BLĐTBXH 27/05/2014

Ban hành chương trình khung trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho 05 nhóm nghề: khách sạn, du lịch, thể thao và dịch vụ cá nhân - Sản xuất và chế biến - Máy tính và công nghệ thông tin


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
09/2014/TT-BLĐTBXH 27/05/2014

Ban hành chương trình khung trình độ Trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho 04 nghề thuộc nhóm nghề kinh doanh và quản lý


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
08/2014/TT-BLĐTBXH 22/04/2014

Ban hành chương trình giáo trình môn học pháp luật dùng trong đào tạo trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề


Tệp đính kèm:  File đính kèm  

<<  <  ...  4  5  6  7  8  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech