Văn bản pháp luật

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3515 /QĐ-UBND 29/11/2016

Về việc chi trả trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia


Tệp đính kèm:  Files kèm theo  
56/2016/NĐ-CP 29/06/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 Quy định chế độ biện pháp xử lý hành chính, giáo dục tại xã, phường, thị trấn


Tệp đính kèm:  Files  
212- /QD-CTN 21/01/2016

Quyết định về việc Truy tặng danh hiệu Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
136/2016/NĐ-CP 09/09/2016

Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ


Tệp đính kèm:  Files   
1640/QĐ-TTg 18/08/2016

Quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nhiện ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030


Tệp đính kèm:  Files pdf  
1057/QB-LBTBXH 08/12/2016

Phê duyệt đề án, tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2016-2020


Tệp đính kèm:  File PDF  
1057/QB-LBTBXH 12/08/2016


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
20/2016/TTLT/BYT/BLĐTBXH 30/06/2016

hướng dẫn giám định bệnh tật, dị dạng,


Tệp đính kèm:  đính kèm  
24/2016/QĐ-TTg 14/06/2016

QUYẾT ĐỊNH VỀ TRỢ CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH


Tệp đính kèm:  đính kèm  
1931 /KH-UBND 06/06/2016

Kế hoạch Phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
36/2015/TT-BLĐTBXH 28/09/2015

Thông tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ


Tệp đính kèm:  Files đính kèm  
2121 /KH-UBND 17/06/2016

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2016) hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)


Tệp đính kèm:  Fies đính kèm  
4729 /UBND-TTTT 24/12/2015

V/v thống nhất việc thực hiện ký số và gửi, nhận văn bản qua các hệ thống thông tin.


Tệp đính kèm:  Tệp đính kèm  
866 /QD-UBND 28/03/2016

Ban hanh Quy the quan 157, khai thic, sir dung phan mem Quail 1ST van ban va dieu hanh trong co quan hanh chinh Nha nitirc tren dia ban tinh Binh Thuan


Tệp đính kèm:  Tệp đính kèm  
3485 /QĐ-UBND 07/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận


Tệp đính kèm:  Tệp đính kèm  
11/2016/QĐ-UBND 27/04/2016

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, Quyền hạn, Bộ máy và mối quan hệ công tác Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bình Thuận


1086/QĐ-UBND 15/04/2016

Về việc thành lập mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016- 2020.


Tệp đính kèm:  Đính kèm  
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 25/06/2016


Tệp đính kèm:  File đính kèm  
522/TB-TTLS 08/03/2016

Thông báo Về việc lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ


Tệp đính kèm:  File.PDF  
361/QĐ-TTg 07/03/2016

Phê duyệt chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016 - 2020


Tệp đính kèm:  File đính kèm  

<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Văn bản pháp quy - Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Lao động – Thương binh và xã hội Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 17 Nguyễn Tất Thành - TP. Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0623.821002; Fax: 0623.825932

Email: laodong@sldtbxh.binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech